สถิติข้อมูลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองแวง
สถิติการปฏิบัติงานออกเหตุ ประจำปี 2562
ตุลาคม 2562              ลิงค์  https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600242084.pdf
พฤษจิกายน 2562        ลิงค์  https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600242238.pdf
ธันวาคม 2562            ลิงค์  https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600242491.pd
สถิติการปฏิบัติงานออกเหตุ ประจำปี 2563
มกราคม 2563        https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600242923.pdf
กุมภาพันธ์ 2563     https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600242950.pdf
มีนาคม 2563         https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600242973.pdf
เมษายน 2563        https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600243030.pdf
พฤษภาคม 2563    https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600243066.pdf
มิถุนายน 2563        https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600243086.pdf
กรกฎาคม 2563       https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600243112.pdf
สิงหาคม 2563        https://www.nongvang.go.th/web/datas/file/1600243130.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^