การซ้อมดับเพลิง

การซ้อมดับเพิลงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.หนองแวง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^