รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุขสันต์ บัวลอย

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 0885827386

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0885827386

อีเมล

^